Zdalne nauczanie

Szanowni Studenci kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji!

W związku z zawieszeniem zajęć przechodzimy na zdalne formy nauczania.

Formy zdalnego nauczania w zależności od przedmiotu ustalą Prowadzący zajęcia zgodnie z podanymi poniżej zasadami ogólnymi:

  • Wykłady – Prowadzący wskażą tematykę wykładu i niezbędną literaturę przedmiotu.
  • Ćwiczenia – Prowadzący prześlą zadania do wykonania na konto Starosty Roku z prośbą o przekazanie materiałów wszystkim Studentom roku/grupy. Studenci wykonane zadania prześlą prowadzącemu ćwiczenia do oceny.
  • Seminaria i projekty – indywidualny kontakt mailowy z Prowadzącym seminarium/zajęcia projektowe.
  • Dyżury – również przechodzą na formę zdalną, proszę kontaktować się z Prowadzącym drogą mailową.

Przekazywanie materiałów i komunikacja mailowa za pomocą oficjalnej poczty UJ. Adresy mailowe Pracowników udostępnione są w systemie USOS.

Wszelkie sprawy dotyczące serwerów studenckich (wierzba, akacja, leszczyna i brzoza) można załatwiać drogą elektroniczną korzystając wyłącznie z poczty UJ, pisząc na adres Administratora.

Odnośnie pilnych spraw studenckich proszę kontaktować się mailowo z odpowiednim Sekretariatem.

Proszę pilnie śledzić ogłoszenia na stronie kierunku EPI. Tu będą ukazywać się wszystkie ważne informacje łącznie z informacją o powrocie do normalnego trybu zajęć.


Komunikat Dziekana WZiKS w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia.

Komunikat Dziekana - zasady obsługi studentów

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48