Zdalne nauczanie

Szanowni Studenci kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji!

W związku z zawieszeniem zajęć przechodzimy na zdalne formy nauczania.

Formy zdalnego nauczania w zależności od przedmiotu ustalą Prowadzący zajęcia zgodnie z podanymi poniżej zasadami ogólnymi:

  • Wykłady – Prowadzący wskażą tematykę wykładu i niezbędną literaturę przedmiotu.
  • Ćwiczenia – Prowadzący prześlą zadania do wykonania na konto Starosty Roku z prośbą o przekazanie materiałów wszystkim Studentom roku/grupy. Studenci wykonane zadania prześlą prowadzącemu ćwiczenia do oceny.
  • Seminaria i projekty – indywidualny kontakt mailowy z Prowadzącym seminarium/zajęcia projektowe.
  • Dyżury – również przechodzą na formę zdalną, proszę kontaktować się z Prowadzącym drogą mailową.

Przekazywanie materiałów i komunikacja mailowa za pomocą oficjalnej poczty UJ. Adresy mailowe Pracowników udostępnione są w systemie USOS.

Wszelkie sprawy dotyczące serwerów studenckich (wierzba, akacja, leszczyna i brzoza) można załatwiać drogą elektroniczną korzystając wyłącznie z poczty UJ, pisząc na adres Administratora.

Odnośnie pilnych spraw studenckich proszę kontaktować się mailowo z odpowiednim Sekretariatem.

Proszę pilnie śledzić ogłoszenia na stronie kierunku EPI. Tu będą ukazywać się wszystkie ważne informacje łącznie z informacją o powrocie do normalnego trybu zajęć.


Komunikat Dziekana WZiKS w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia.

Komunikat Dziekana - zasady obsługi studentów

Komunikat Dziekana - zasady realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim r.a. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych

Komunikat Dziekana - zasady realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym r.a. 2020/2021, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48