Wzory podań

 • Wpis warunkowy

 • Powtarzanie roku, przedmiotu

 • Urlopy (studencki, dziekański)

 • Wznowienie studiów

 • Realizacja przedmiotu awansem

 • Przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

 • Egzaminy (dodatkowy termin, egzamin komisyjny, egzamin w j. obcym)

 • Uwzględnienie zaliczonego przedmiotu

 • Indywidualny Plan Studiów

 • Przeniesienie z innej uczelni

 • Rezygnacja ze studiów

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48