Wsparcie edukacyjne i psychologiczne

Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Adaptacja procesu studiowania:


Więcej informacji: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych (DON): https://don.uj.edu.pl/dla-studentow


Zarządzenie nr 150_2020_Rektora UJ Dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej


Wsparcie w sytuacjach kryzysowych: Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji (SOWA)

https://sowa.uj.edu.pl/

Inne formy wsparcia i pomocy dla studentów:

https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/gdzie-szukac-pomocy
Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48