Składanie podań studenckich drogą elektroniczną – poprzez system USOSWeb

Instrukcja składania podań przez USOSWeb:

plik z instrukcją

Załącznik do Podania o Indywidualny Plan Studiów

Niezbędny załącznik do Podania o Indywidualny Plan Studiów (IPS) dot. Zasad realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów: https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/

Schemat działania:

Student:

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/
 2. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS
 3. Z dostępnych list wybiera:
  • kierunek studiów
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot
  • nazwę przedmiotu
 4. Zaznacza rodzaj studiów i rok
 5. Zaznacza semestr i rok akademicki
 6. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie”

Wykładowca:

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza.
Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania.
Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres.

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza: https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4

Wzory podań składanych w wersji papierowej

W wersji papierowej składane będą tylko te podania, które m.in. wymagają oryginału podpisu, tj.:

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni lub zmiany kierunku studiów

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48