Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku.
Dzieli się na dwa semestry:

  • zimowy - od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku
  • letni - od 25 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku


Wykaz zajęć z opisem sposobu ich prowadzenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.


W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

  • od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku
  • od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku
  • od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku
  • od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku


W roku akademickim 2021/2022 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
Zimowa:
od 29 stycznia 2022 roku do 11 lutego 2022 roku
Zimowa poprawkowa:
od 19 lutego 2022 roku do 24 lutego 2022 roku
Letnia:
od 17 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku
Letnia poprawkowa:
od 1 września 2022 roku do 15 września 2022 roku.


W roku akademickim 2021/2021 dniami wolnymi od zajęć są:
Przerwa świąteczna:
od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
Przerwa semestralna:
od 12 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku
Przerwa świąteczna:
od 15 kwietnia 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku
Przerwa wakacyjna:
od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:
- 12 listopada 2021 roku,
- 2 maja 2022 roku
- piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.


Okres od 16 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022, pdfplik pdf
  2. Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum), pdfplik pdf.

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48