Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Załącznik
do zarządzenia nr 10 Rektora UJ
z 20 stycznia 2020 r.

pdfplik pdf
 1. Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku. Dzieli się na dwa semestry:
  • zimowy – od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku
  • letni – od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku.
 2. W roku akademickim 2021/2021 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
  • od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
  • od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku
  • od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
  • od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku.
 3. W roku akademickim 2021/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  Zimowa:
  od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
  Zimowa poprawkowa:
  od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku
  Letnia:
  od 16 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku
  Letnia poprawkowa:
  od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku.

 4. W roku akademickim 2021/2021 dniami wolnymi od zajęć są:
  Przerwa świąteczna:
  od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku
  Przerwa semestralna:
  od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku
  Przerwa świąteczna:
  od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku
  Przerwa wakacyjna:
  od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku.

  Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:
  - 2 maja 2021 roku
  - piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 5. Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.
Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48