Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 124 Rektora UJ
z 6 grudnia 2017 r.

pdfplik pdf
 1. Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku. Dzieli się na dwa semestry:
  • zimowy – od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku
  • letni – od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku.
 2. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
  • od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku
  • od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku
  • od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
  • od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku.
 3. W roku akademickim 2019/2020 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  Zimowa:
  od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku
  Zimowa poprawkowa:
  od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku
  Letnia:
  od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku
  Letnia poprawkowa:
  od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku.

 4. W roku akademickim 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć są:
  Przerwa świąteczna:
  od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku
  Przerwa semestralna:
  od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku
  Przerwa świąteczna:
  od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku
  Przerwa wakacyjna:
  od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

  Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:
  - 2 maja 2020 roku
  - piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 5. Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.
Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48