OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW

Wysokość opłat:

 1. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 lub w latach następnych
  – opłaty za powtarzanie określonych zajęć, z wyjątkiem lektoratów, ustalane są na podstawie wartości 1 godziny zajęć dydaktycznych określonej dla danego kierunku.
  Na kierunku: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji:
  • studia I stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 9 zł
  • studia II stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 9 zł
  Kwotę za powtarzanie przedmiotu obliczamy w tym przypadku następująco:
  • Liczba godzin, jaką ma przypisany dany przedmiot x 9 zł (studia I i II stopnia)
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: Wprowadzenie do programowania: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 9 zł = 540 zł; przedmiotu: Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 9 zł = 540 zł
 2. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2013/2014 oraz w roku akad. 2014/2015 – opłaty za powtarzanie określonych zajęć, z wyjątkiem lektoratów, ustalane są na podstawie wartości 1 godziny zajęć dydaktycznych określonej dla danego kierunku.
  Na kierunku: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji:
  • studia I stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 4 zł 44 gr
  • studia II stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 5 zł 28 gr
  Kwotę za powtarzanie przedmiotu obliczamy w tym przypadku następująco:
  • Liczba godzin, jaką ma przypisany dany przedmiot x 4,44 zł (studia I stopnia)
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: Wprowadzenie do programowania: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 4,44 zł = 266,40 zł
  • Liczba godzin, jaką ma przypisany dany przedmiot x 5,28 zł (studia II stopnia)
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 5,28 zł = 316,80 zł
 3. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2013/2014 – opłaty za powtarzanie określonych zajęć, z wyjątkiem lektoratów, ustalane są na podstawie wartości 1 punktu ECTS określonej dla danego kierunku.
  Na kierunku: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji (studia I i II stopnia): wartość 1 pkt ECTS: 60 zł Kwotę za powtarzanie przedmiotu obliczamy w tym przypadku następująco:
  • Liczba punktów ECTS, jaką ma przypisany dany przedmiot x 60 zł
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: System interakcyjny – projekt: 5 pkt ECTS x 60 zł = 300 zł; przedmiotu: System interakcyjny, ćw.: 4 pkt ECTS x 60 zł = 240 zł

Terminy opłat:

Opłaty uiszczane są jednorazowo:
 • w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych: do 22 PAŹDZIERNIKA
 • w przypadku zajęć w semestrze letnim: do 15 MARCA
Dane do wpłaty są generowane przez Sekretariat i przesyłane drogą mailową do każdego studenta, który powtarza zajęcia.
Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48