Informacje dla studentów chcących wziąć udział w programie

MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link most.uka.uw.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Myślisz, że MOST nie jest dla
Ciebie, bo już byłaś/eś na
Erasmusie? To żadna przeszkoda!
Zasada działa też w drugą stronę
– fakt, że wybierzesz się na
MOST, nie zdyskwalifikuje Cię
przy ubieganiu się o miejsce
z oferty ERASMUS.

Szczegóły na temat Programu MOST: na stronie Programu: http://most.amu.edu.pl oraz
na https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most

Rekrutacja – krok po kroku

 1. Załóż konto i zaloguj się na platformie IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/).
 2. Wybierz uczelnię i kierunek/kierunki, które chcesz realizować w ramach Programu MOST.
 3. Wygeneruj, wydrukuj i podpisz wniosek z IRK MOST. Skan dokumentu wraz z ewentualnymi załącznikami wyślij na adres Koordynatora Uczelnianego UJ: jacek.zaprzalski@uj.edu.pl.
 4. Wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Dydaktyki.
 5. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany mailowo przez Koordynatora Uczelnianego.
 6. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 7. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów na platformie IRK MOST.
 8. Po zakwalifikowaniu się do Programu MOST sporządź Porozumienie o Programie Zajęć i uzyskaj akceptację Dziekana uczelni macierzystej, a następnie dostarcz je do Dziekana uczelni przyjmującej.
 9. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Karty Okresowych Osiągnięć uzyskaj od Dziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania.
 10. Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający udział w Programie.
 11. Po powrocie przedstaw swojemu Dziekanowi Kartę Okresowych Osiągnięć (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

UWAGA: W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MEiN i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna na wniosek studenta zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie!

Dokumenty

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48