Rekrutacja - I stopień

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji na studia I stopnia znajdują się na stronie internetowej
http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Wyniki przedmiotowe

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe z rozszerzonej matury z języka polskiego i rozszerzonej matury z matematyki.

Więcej informacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów - studia stacjonarne

Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 18
tel.: (+48 12) 663 14 01, 663 14 08, 663 14 41
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek: 10:00-16:00; wtorek-piątek: 08:00-16:00

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48