Opis studiów I stopnia

Studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji (EPI) są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Celem studiów jest poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów komunikacyjnych i zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych.

Zgodnie z celem studia elektroniczne przetwarzanie informacji nie tylko dostarczają wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki, ale także wprowadzają studentów w zagadnienia związane z mechanizmami ludzkiej komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. W trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) studenci uczą się podstaw programowania, zapoznają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych oraz inżynierią oprogramowania. Uczą się także analizy struktury języka, tekstu, obrazu i dźwięku odsadzonej w kontekście kulturowym a także tego jak zastosować wynik analizy do stworzenia logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz do zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych.

Program studiów obejmuje:

  • przedmioty informatyczne: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C, C++), wirtualny dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Python), bazy danych, systemy operacyjne (UNIX), sieci komputerowe, grafika komputerowa, animacja komputerowa, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych, systemy interakcyjne;
  • przedmioty humanistyczne: wstęp do językoznawstwa, poetyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psychologia percepcji, projektowanie graficzne, obraz filmowy, przetwarzanie dźwięku, kultura symboliczna, antropologia obrazu, prawo autorskie i prawo Internetu;
  • przedmioty ogólne: analiza matematyczna i algebra liniowa, język angielski.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, by połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, stąd wszystkie przedmioty informatyczne oraz część przedmiotów humanistycznych jest zaliczana na podstawie projektów wykonanych przez studenta. Projekt dyplomowy (licencjacki) dokumentuje sumę zdobytych umiejętności informatycznych i humanistycznych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akadamii Muzycznej i przemysłu informatycznego.

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności związane z semantyczną analizą danych językowych, wieloaspektową analizą obrazu oraz kulturowym osadzeniem problemów przetwarzania informacji symbolicznej odróżniają EPI od kierunków informatycznych prowadzonych na UJ.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji jest przygotowany do pracy zawodowej, przede wszystkim jako: projektant, programista, tester i administrator aplikacji internetowych, a także jako grafik komputerowy.

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji jest poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym i rozwijającym się sektorze informacyjnym. Jest przygotowany do pracy w firmach tworzących lub utrzymujących serwisy WWW oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane.

Monitorowanie losów absolwentów wykazuje, że ponad 90% pracuje w szeroko rozumianym sektorze IT. Bardzo pozytywnie o kwalifikacjach absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wypowiadają się pracodawcy.

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48