Przechodzimy na zdalny tryb nauczania

PRZECZYTAJ!!!

Chcesz rozwijać Internet?
Na EPI dowiesz się, jak to zrobić

Pod koniec XX wieku zauważono, że jednym z zasadniczych problemów, jaki musi rozwiązać współczesna informatyka jest problem komunikacji człowiek - komputer. Z czysto informatycznego punktu widzenia problem komunikacji programu komputerowego z otoczeniem to problem konstrukcji interfejsu (interface), tj. tej warstwy oprogramowania, która przyjmuje polecenia i dane użytkownika oraz pokazuje użytkownikowi wyniki . Wiadomo też, że interfejs wygodny dla człowieka (ergonomiczny) powinien być dostosowany do ludzkich mechanizmów komunikacyjnych. Najbardziej zaawansowaną formą takiego dostosowania byłby interfejs rozumiejący ludzką wypowiedź i tłumaczący ją na polecenia zrozumiałe dla komputera. Jednak projektowanie interfejsu dla człowieka wymaga pogłębionej wiedzy o ludzkich mechanizmach komunikacyjnych oraz znajomości kulturowych uwarunkowań procesu wymiany informacji za pomocą tekstu, obrazu i dźwięku, co zdecydowanie wykracza poza program studiów informatycznych. Wykracza tak dalece, że staje się przedmiotem odrębnych studiów interdyscyplinarnych, tzw. Human-Computer-Interaction, uruchamianych już pod koniec XX wieku w ważnych dla nauki światowej ośrodkach akademickich. Utworzone w roku 2000 decyzją senatu UJ studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji są ich polskim odpowiednikiem.

Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej, a także ich osadzenia w kontekście kulturowym . Są to umiejętności, jakich nie dają studia czysto informatyczne. Absolwent EPI powinien więc być poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym oraz rozwijającym się sektorze informacyjnym.

Studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji są prowadzone w systemie dwustopniowym.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Warto wiedzieć...


Projekty studenckie

Przykładowy projekt Przykładowy projekt Przykładowy projekt Przykładowy projekt

Zobacz przykładowe projekty >>

Inicjatywy studenckie

WebKlinika Witajcie w realu EPI·centrum Kolo Naukowe Studentów EPI Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

Zobacz nasze inicjatywy >>

Regulamin korzystania z sieci oraz serwerów KLK.

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48