Działalność naukowa wykładowców

Izabela Gatkowska
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2017
Dorota Korwin-Piotrowska
Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2015
pod red. Izabeli Gatkowskiej, Wiesława Lubaszewskiego
Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2013
Izabela Gatkowska
Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2012
Mariusz Flasiński
Wstęp do sztucznej inteligencji
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011
Dorota Korwin-Piotrowska
Poetyka – przewodnik po świecie tekstów
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2011
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu
Wydawnictwa AGH
Kraków 2009
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Komputer – Człowiek – Prawo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2007
Mariusz Flasiński
Zarządzanie projektami informatycznym
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2006
Dorota Korwin-Piotrowska
Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach
UNIVERSITAS
Kraków 2006
Janusz Jurek
Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów za pomocą gramatyk ciągowych klasy GDPLL(k)
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2005
Teresa Rokicka
Komputerowy model alternacji tematu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2002
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Słownik fleksyjny języka polskiego
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Kraków 2001
Dorota Korwin-Piotrowska
Problemy poetyki opisu prozatorskiego
UNIVERSITAS
Kraków 2001

Czasopisma

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum Witajcie w realu
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48