Informacje o studiach

Od pewnego już czasu dostrzega się fakt, że jednym z zasadniczych problemów, jaki musi rozwiązać współczesne społeczeństwo, zanim stanie się społeczeństwem informacyjnym, jest problem komunikacji człowiek - komputer. Z czysto informatycznego punktu widzenia problem komunikacji programu komputerowego z otoczeniem to problem konstrukcji interfejsu (interface). Informatycy zdają sobie sprawę z tego, że interfejs dla człowieka powinien być dostosowany do ludzkich nawyków komunikacyjnych. Jednak projektowanie interfejsu dla człowieka wymaga wiedzy o ludzkich mechanizmach komunikacyjnych i znajomości kulturowych uwarunkowań procesu wymiany informacji, co zdecydowanie wykracza poza program studiów informatycznych. Wykracza tak dalece, że staje się przedmiotem odrębnych studiów interdyscyplinarnych, uruchamianych w ważnych dla nauki światowej ośrodkach akademickich, np. studia Human - Computer Interaction w Carnegie Mellon University, Stanford Program for Human - Computer Interaction w Stanford University, czy zestaw kursów oferowanych studentom informatyki przez Institute for Communicating and Collaborative Systems w Edinburgh University. Studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji są ich polskim odpowiednikiem.

Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Zdobyta na studiach wiedza pozwala absolwentowi EPI między innymi na samodzielne:

  • projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster),
  • projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania,
  • projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania(e-learning).

Są to umiejętności, jakich nie dają studia czysto informatyczne. Absolwent EPI powinien więc być poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym, w tworzącym się sektorze informacyjnym i modernizującej się edukacji.

Studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji istnieją od 2000 roku. W roku 2006 pierwsze osoby uzyskały dyplom magistra. W tej chwili są to studia dwustopniowe: I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie uzupełniające). Aktualnie prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym).

Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48