Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 124 Rektora UJ
z 6 grudnia 2017 r.

pdfplik pdf
 1. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku. Dzieli się na dwa semestry:
  • zimowy – od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
  • letni – od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku.
 2. W roku akademickim 2018/2019 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
  • od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
  • od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
  • od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
  • od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku.
 3. W roku akademickim 2018/2019 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  Zimowa:
  od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
  Zimowa poprawkowa:
  od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
  Letnia:
  od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
  Letnia poprawkowa:
  od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku.

 4. W roku akademickim 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć są:
  Przerwa świąteczna:
  od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku
  Przerwa semestralna:
  od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku
  Przerwa świąteczna:
  od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku
  Przerwa wakacyjna:
  od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

  Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:
  - 2 maja 2019 roku
  - piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 5. Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.
Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum Witajcie w realu
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48