Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 124 Rektora UJ
z 6 grudnia 2017 r.

pdfplik pdf
 1. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku. Dzieli się na dwa semestry:
  • zimowy – od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
  • letni – od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku.
 2. W roku akademickim 2018/2019 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
  • od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
  • od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
  • od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
  • od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku.
 3. W roku akademickim 2018/2019 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  Zimowa:
  od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
  Zimowa poprawkowa:
  od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
  Letnia:
  od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
  Letnia poprawkowa:
  od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku.

 4. W roku akademickim 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć są:
  Przerwa świąteczna:
  od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku
  Przerwa semestralna:
  od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku
  Przerwa świąteczna:
  od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku
  Przerwa wakacyjna:
  od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

  Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:
  - 2 maja 2019 roku
  - piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 5. Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.
Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48