OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW

Wysokość opłat:

 1. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 lub w latach następnych
  – opłaty za powtarzanie określonych zajęć, z wyjątkiem lektoratów, ustalane są na podstawie wartości 1 godziny zajęć dydaktycznych określonej dla danego kierunku.
  Na kierunku: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji:
  • studia I stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 9 zł
  • studia II stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 9 zł
  Kwotę za powtarzanie przedmiotu obliczamy w tym przypadku następująco:
  • Liczba godzin, jaką ma przypisany dany przedmiot x 9 zł (studia I i II stopnia)
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: Wprowadzenie do programowania: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 9 zł = 540 zł; przedmiotu: Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 9 zł = 540 zł
 2. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2013/2014 oraz w roku akad. 2014/2015 – opłaty za powtarzanie określonych zajęć, z wyjątkiem lektoratów, ustalane są na podstawie wartości 1 godziny zajęć dydaktycznych określonej dla danego kierunku.
  Na kierunku: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji:
  • studia I stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 4 zł 44 gr
  • studia II stopnia – koszt 1 godz. zajęć: 5 zł 28 gr
  Kwotę za powtarzanie przedmiotu obliczamy w tym przypadku następująco:
  • Liczba godzin, jaką ma przypisany dany przedmiot x 4,44 zł (studia I stopnia)
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: Wprowadzenie do programowania: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 4,44 zł = 266,40 zł
  • Liczba godzin, jaką ma przypisany dany przedmiot x 5,28 zł (studia II stopnia)
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy: przedmiot ma 60 godz. (wykł. 30 godz. + ćw. 30 godz.) x 5,28 zł = 316,80 zł
 3. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2013/2014 – opłaty za powtarzanie określonych zajęć, z wyjątkiem lektoratów, ustalane są na podstawie wartości 1 punktu ECTS określonej dla danego kierunku.
  Na kierunku: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji (studia I i II stopnia): wartość 1 pkt ECTS: 60 zł Kwotę za powtarzanie przedmiotu obliczamy w tym przypadku następująco:
  • Liczba punktów ECTS, jaką ma przypisany dany przedmiot x 60 zł
   Np. opłata za powtarzanie przedmiotu: System interakcyjny – projekt: 5 pkt ECTS x 60 zł = 300 zł; przedmiotu: System interakcyjny, ćw.: 4 pkt ECTS x 60 zł = 240 zł

Terminy opłat:

Opłaty uiszczane są jednorazowo:
 • w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych: do 22 PAŹDZIERNIKA
 • w przypadku zajęć w semestrze letnim: do 15 MARCA
Dane do wpłaty są generowane przez Sekretariat i przesyłane drogą mailową do każdego studenta, który powtarza zajęcia.
Base CRM UXPin
Koło Naukowe EPIcentrum Witajcie w realu
KLK Katedra Lingwistyki Komputerowej
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Sekretariat pok. 3.216, III p.
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. (12) 664 56 67, (12) 664 58 48